Ελλάδα

Rabitec Warning Label Information

Προσοχή!  αντι-λυσσικό εμβόλιο!

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ!

Rabitec

Αντιλυσσικό εμβόλιο της Ceva Santé Animale
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για ενημέρωση,τηλεφωνείστε στο 210 - 5212054
(Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  - EOΔY)

Zurück zum Anfang