България

Rabitec Warning Label Information

Rabitec
Противобясна ваксина. Да не се докосва!
Само за ветеринарномедицинска употреба.
Ceva Santé Animale, Франция

Zurück zum Anfang